Przeglądy budowlane Radzymin Przegląd, wołomiński Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy dokładnie i fachowo.05-250 Rzezczypospolitej 2 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Radzymin. Przeglądy roczne Radzymin, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Radzymin, ekspertyzy Zbigniew Górka hgrzelak@radzymin.pl umig@radzymin.pl Urząd Miasta i Gminy Radzymin 22 7865195

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Radzymin
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Radzymin
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Radzymin
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Radzymin
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Radzymin

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Radzymin
kontrole techniczne budynków Radzymin

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Radzymin Portal Radzymin Miasto Radzymin Przeglądy techniczne Radzymin Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku